Somavedic terapie

 

Somavedic terapie - CENTRUM ZDRAVÍ  PRAHA 4

Somavedic-bicom

 

 

Co je Somavedic a jak funguje ???

Somavedic je přístroj, který harmonizuje prostředí ve kterém žijeme

Výborné výsledky Somavedicu jsou podložené vynikajícími zkušenostmi z mnoha biorezonančních center a věrohodně je dokumentují také četné případy vzájemné spolupráce s biorezonanční léčbou BICOM, kdy po nasazení SOMAVEDICU v rámci léčby došlo vždy k harmonizaci nemocí postižených orgánů.Somavedic mění špatná nastavení podle frekvencí z biorezonančních přístrojů.

Zdravotní účinky Somavedicu

Somavedic má pozitivní vliv na tyto zdravotní potíže, způsobené vlivem geopatogeních zón

- nepohodlí na fizické či psychické úrovní

- bolesti hlavy

- bolesti zad

- choroby páteře

- revmatické potíže

- ztuhlé svaly a celkové vnitřní napětí

- nervozita, nesoustředěnost, podrážděnost

- únavový syndrom, vyčerpání, či neschopnost vydržet u práce

- spánkové potíže, slabost při ranním vstávání - pocit těžkopádnosti, nepokojné sny - nespavost - děti utikající k rodičům během noci, starší mění místo spaní

- nervové poruchy

- trávicí potíže

- chronický katar hrdla a žaludku

- srdeční choroby

- onkologické onemocnění

Somavedic je přístroj, který dokáže spolehlivě eliminovat a následně úplně odstranit nežádoucí vlivy geopatogeních, psychosomatických zón, vodních křížů, Curryho i Hartmannových pásů, včetně elektrosmogu. Odstraňuje i další negativní vlivy, které mají vliv na buněčnou struktůru fyzického těla. Somavedic slouží k celkové dokonalé harmonizaci těla i mysli. Harmonizuje vztahy v rodině, zlepšuje metabolismus a spánek. Somavedic je důležitý pro očistu domácího i firemního prostředí.

Somavedic Medic URAN 

17.000,-Kč

Medic uran je vlajkovou lodí splečnosti Somavedic. Jedná se o univerzální model, který si poradí s harmonizací prostoru i vody prakticky kdekoliv.

Pro své univerzální vlastnosti se velice rychle stal nejprodávanějším modelem roku 2018 - 2019

Eliminace vlivů: 3G, 4G, 5G, EMF GPZ, viry, bakterie, paraziti, plísně, volné radikály

Prostředí: nemocnice, kliniky, ordinace, biorezonanční centra, školy, obchodní centra, letadla, ale i obyčejné rodinné domy, vícegenerační domy, byty ve městěch, nemovitosti v blízkosti BTS* vysílačů.

Korpus: ručně foukané křišťálové uranové** sklo (pískované)

Cetifikace: Bion (Slovinsko) IIREC (Rakousko)

*Systém základnových stanic, které distribují signál ( Televize, GSM, LTE, 3-5G ATD.) 

**Přidávané sloučeniny (oxidy) uranu do skla podléhají přísné evidenci a kontrole jak Státním úřadem pro jadernou bezpečnost ( SÚJB), tak i v rámci Mezinárodní agentůry pro atomovou energii. 

Přístroj Somavedic eliminuje a neutralizuje negativní civilizační vlivy elektrosmogu, geopatogenních, psychosomatických zón a spodních vod, zlepšuje metabolismus a spánek. 

Byl sestrojen po letech výzkumu a zkoušek. Certifikáty mezinárodních zkušebních institutů potvrzují jeho účinnost. Byl testován a ověřen také odborníky z oboru přírodních věd, provozovateli diagnosticko-terapeutických center, pracujících v přístroji Bicom – Regumed GmbH, Sensitiv Imago, Time Waver, Life-system, Inergetics CoRe. 

Somavedic slouží k celkové dokonalé harmonizaci těla i mysli. Je důležitý pro očistu a harmonizaci domácího, firemního i jiného prostředí, kde se vyskytují lidé. Uživatelé se shodují, že dochází k harmonizaci vztahů v rodině, ve firmách i v jakýchkoliv jiných kolektivech. Dosah přístrojů Somavedic je 30 m v poloměru, tvoří kouli okolo přístroje a jeho záření prostupuje zdmi domu, stejně jako negativní působení geopatogenních zón a elektrosmogu. 

Geopatogenní zóny se vyskytují téměř všude, vznikají zásahy do zemské vrstvy, jako jsou např. výkopové práce. Projevují se různě podle místa, intenzity a citlivosti každého z nás. Geopatogenní zóny nelze odstranit, ale lze je odrušit natolik, že živý organismus jejich škodlivý vliv nepocítí.

Na imunitní systém člověka mají GPZ výrazný negativní vliv, tím působí škodlivě na zdraví člověka. Mírnější škodlivé účinky geopatogenních zón (GPZ) se projevují jako nepohodlí na fyzické či psychické úrovni. Mezi fyzické projevy patří např. bolesti hlavy, bolesti zad, choroby páteře, trvalé revmatické potíže, ztuhlé svaly a celkové vnitřní napětí. Po psychické stránce to pak bývá často nervozita, nesoustředěnost, podrážděnost, vyčerpání či neschopnost vydržet u práce. Paleta všech možných obtíží je velmi široká. Další časté případy bývají: stálá slabost při ranním vstávání – pocit těžkopádnosti, nepokojné sny nebo nespavost – mladší děti v noci utíkají k rodičům, starší mění místo spaní, nervové choroby, těžkosti trávicího traktu, chronický katar hrdla a žaludku, srdeční choroby. Kromě energetického vyčerpání geopatogenní zóny zapříčiňují vznik i recidivy onkologických onemocnění. Zdravotní obtíže vznikají zdánlivě bezdůvodně a jejich příčiny si často nedokážeme vysvětlit.

Somavedic neutralizuje negativní působení geopatogenních zón. Tím člověka chrání a umožňuje spuštění regeneračních procesů. 

Elektrosmogu se lze v dnešní době stěží vyhnout. Elektronické přístroje, bezdrátové technologie (WiFi, mobilní telefony, navigační systémy, dálková ovládání k bránám apod.) se staly běžnou součástí našeho života. Mnohostranné využití moderní techniky není možné bez elektrického proudu. K výrobě a rozvodu elektrické energie byla vyvinuta celá řada zařízení: od elektráren, transformátorových stanic, vedení vysokého a středně vysokého napětí, napájecích kabelů až po elektroinstalaci a elektrospotřebiče v našich domech. Neustálé vystavování se elektrosmogu, působí na člověka negativně. Způsobuje mimo jiné nekvalitní spánek, ztrátu vitality, bolesti hlavy, poruchy soustředění, nejen u dětí, šelest v uších, snížení psychické i fyzické odolnosti a vyšší zátěž pro srdeční oběhovou soustavu. Světová zdravotnická organizace WHO klasifikovala vysokofrekvenční záření jako „potenciálně rakovinotvorné“.

Somavedic neutralizuje negativní škodlivé záření a tím lidem poskytuje ochranu. 

Somavedic Medic URAN vznikl spojením modelů Somavedic Medic a Somavedic Atlantic. Korpus tohoto modelu je vyroben z křišťálového skla s příměsí uranu. Tato kombinace zvýšila účinnost přístroje Somavedic při neutralizaci elektrosmogu. 

Obzvlášť se osvědčil na místech s vysokými zátěžemi, kde bylo dříve nutné použít pro neutralizaci elektrosmogu dva i více kusů modelu Somavedic Medic. Somavedic Medic URAN zároveň harmonizuje vlastnosti vody obdobně jako Somavedic Atlantik. 

Je vhodný do bytů, domů, firem, ordinací s vyšší zátěží elektrosmogu, pro biorezonanční centra, masážní a kosmetické salony, ordinace, studia a další místa, kde dochází k fyzickému kontaktu člověka s člověkem. 

Somavedic Medic 5G

12.100,-Kč

Medic je pevným základem standardní řady a jeho použití je velice univerzální. Tento model je úspěšně užíván v místech, kde je potřeba harmonizovat prostor intezivněji. Dokáže si poradit i s těžšími zátěžemi ve městech.

Eliminace vlivů: 3G, 4G, 5G *, EMF, GPZ, viry bakterie, paraziti, plísně

Prosředí: rodinné domy ve městech, nemocnice, rahabilitační centra, kanceláře, obchody atd.

Korpus: ručně foukané křišťálové sklo (pískované)

Certifikace: IGEF (Německo), IIREC (Rakousko)

*Od roku 2019 eliminace negativního vlivu 5G sítí

Somavedic Harmonie

7.260,-Kč

Harmonie je určena především do menších domů a bytů na maloměstech a venkově. Oblíbená je také mezi staršími lidmi. Název napovídá, jaké má tento model zaměření.

Eliminace vlivů: GPZ*, volné radikály, viry, bakterie, paraziti, plísně**

Prostředí: chaty, chalupy a jednogenerační domy, nemovitosti na venkově bez větší zátěže (EMF)***

Korpus: ručně foukané křišťálové sklo (pískované)

* Zkratka pro geopatogenní zóny, které se hojně vyskytují v zemské kůře a negativně ovlivňují podmínky pro život na povrchu.  ** Vzhledem k nechemické cestě se tyto účinky projeví během tří měsíců. *** Zkratka pro elektromagnetické záření neboli elektrosmog.

Somavedic Atlantic

7.260,-Kč

Atlantik harmonizuje strukturu, vlastnosti, paměť, hodnotu redox a energetický potenciál vody.

Tento model je ideální prakticky všude, kde se pije pitná voda. Atlantikem ošetřená voda má optimální hodnoty PH* a REDOX**,

je proto antioxidační, eliminuje nadbytečné volné radikály, dokáže významně odlehčit imunitnímu sytému a posílit obranyschopnost buněk.

Eliminace vlivů: volné radikály, viry, bakterie

Prostředí: kuchyně, přívod vody do nemovitosti

Korpus: ručně foukané opálové sklo

Certifikace: IIREC (Rakousko)

*Prokázáno u 95% kontrolních testů vzorků vody. **Zkratka pro oxidační redukční potenciál - vypovídá o zdravotní prospěšnosti a dezinfekčnosti vody a o míře zbývajícího kyslíku obsaženého ve vodě.

Somavedic Medic RUBÍN

14.520,-Kč

Záměrem bylo vytvořit model, který bude kromě standardních funkcí osvědčeného modelu Medic podporovat také duchovní růst, podněcovat láskyplnost a otevírat srdce. Rubín se těší velké oblibě převážně u žen, které jeho potenciál okamžitě vycítí.

Eliminace vlivu: 3G ,4G, EMF*, GPZ**, viry, bakterie, paraziti, plísně***

Prostředí: všude, kde je třeba "otevírat srdce", rodinné a bytové domy, rehabilitační centra, duchovní centra, meditační místnosti atd.

Korpus: ručně foukaný křišťál s příměsí rubínu (pískovaný)

Zkratka pro elektromagnetické záření neboli elektrosmog. ** Zkratka pro geopatogenní zóny, které se hojně vyskytují v zemské kůře a negativně ovlivňují podmínky pro život na povrchu. *** Vzhledem k nechemické cestě se tyto účinky projeví během třech měsíců.

Somavedic Medic KOBALT

14.520,-Kč

Tento model je postaven na pevném a osvědčeném základu modelu Medic. Jeho jádro bylo obohaceno o další kameny, které mají pozitivní vliv na psychiku, intuici a koncentraci. Kobalt by měl také pomoci při hledání cesty z depresivních stavů a lehkých psychických poruch. Tento model si snadno oblíbí zvláště muži, kteří na sobě pracují.

Eliminace vlivů: 3G, 4G, EMF, GPZ, viry, bakterie, paraziti, plísně

Prostředí: všude, kde je třeba mít psychiku v rovnováze - rodinné a bytové domy, pracovny, kancelářské prostory, obchody atd.

Korpus: ručně foukaný křišťál s příměsí kobaltu (pískovaný)

Somavedic Medic URAN MINI

9.680,-Kč

Tento model slouží jako ideální pomocník na cestách. Vhodný pro zapojení v automobilech, hotelových pokojích, ale také v místech, kde je velký pohyb lidí a mix energií, např. kanceláře, kavárny nebo restaurace.

Eliminace vlivů: GPZ, EMF, volné radikály, viry, bakterie, paraziti

Prostředí: primárně benzinové a dieselové automobily, byty, domy, kanceláře ve městech

Korpus: ručně foukané křišťálové uranové sklo (pískované)

Somavedic Medic AMBER

48.400,-Kč

Medic Amber je nejvýkonnější a nejuniverzálnější standardně vyráběný Somavedic. Výkon tohoto modelu je 4x vyšší než u modelu Medic Uran. S přehledem si poradí prakticky s jakýmkoli zatížením prostoru, především se silným elektrosmogem. Samozřejmostí je také harmonizace vody. Tento jantarový fešák si získal věrné klienty prakticky okamžitě.

Eliminace vlivů: 3G, 4G, 5G, EMF, GPZ, viry, bakterie, plísně, paraziti, volné radikály

Prostředí: rodinné a bytové domy, pracovny, kanceláře, obchody, hotely, konferenční sály, elektromobily atd.

Korpus: ručně foukaný korpus* z jantarového skla uvnitř potažený stříbrem

* Korpus je vyráběn ve dvou barevných odstínech - medový (honey) a šampaň (champagne). 

Somavedic Medic GOLD

150.000,-Kč

Medic Gold je vrcholným modelem společnosti Somavedic. Zvládá vše, co ostatní modely a dále má přidané funkce na míru konkrétnímu klientovi, který tímto krokem velice často započíná doslova novou životní etapu. Pokud toužíte zažít skutečně mnohaúrovňovou transformační detoxikaci sebe sama, pak je Gold jednoznačným spouštěčem a pomocníkem na této náročné, ale osvobozující cestě. 

Eliminace vlivů: 3G, 4G, 5G, EMF, GPZ, viry, bakterie, plísně, paraziti, volné radikály

Prostředí: ideálně v prostoru, kde tráví klient nejvíce času. Je také žádoucí pít vodu upravenou Goldem.

Korpus: ručně foukaný křišťálový korpus potažený 24 karátovým zlatem.

Jádro: je vytvořeno na míru konkrétnímu klientovi

Cena je individuální pro kalkulaci nás neváhejte kontaktovat email: info@bicomterapie.cz

Gold je tvořen na míru pouze lidem, kterým je souzen.

Somavedic Portable

499,-Kč

Somavedic portable - klíčenka slouží jako mobilní ochrana. 

Klíčenku položte přes noc k Somavedicu a nabijte. Noste přes den při sobě a večer opět dejte nabít. Výdrž je velmi individuální podle zátěže okolí. Ve městě velikosti Praha cca 1 den.

Materiál: křišťálové sklo a kov

Zboží lze objednat na našem e-shopu nebo email: info@bicomterapie.cz

Video Somavedic a Mudr. Pekárek

https://youtu.be/Mfr4ot5dNDg

TOPlist banan

REZERVACE

Bicomterapie - shop s.r.o. Antala Staška 25, 142 00 Praha 4

info@bicomterapie.cz