Seznam 38 Bachových květových esencí

Seznam 38 Bachových květových esencí

strach

2

Topol osika

Aspen

záchvaty paniky nebo úzkosti, strach z neznámých věcí, zlé předtuchy a nevysvětlitelné obavy, přeludy, přecitlivělost, třes

Přivozuje pocity velké vnitřní síly, jistoty, otevřenosti a nebojácnosti.

6

Slíva třešňová

Cherry Plum

ztráta sebekontroly, sebevražedné sklony, iracionalita, nervové zhroucení, nadávání, hysterie, nechuť do činností

Přináší schopnost ovládat své chování a poskytuje spojení se svým nitrem. Vzrůstá vnitřní smír, žijete spontánněji a s větší sebedůvěrou.

20

Kejklířka skvrnitá

Mimulus

fóbie - strachy ze známých věcí, plachost, ostych, úzkost, nervozita, strach ze smrti, nemoci nebo samoty

Vyvolává projevy odvahy, síly a porozumění bez ztráty citlivosti. Osvobozuje a překračuje hranice strachu.

25

Kaštan červený

Red Chestnut

přílišné obavy a péče o druhé, úzkost, připoutanost, ovládání druhých, představování si nejhorších situací

Přináší schopnost pustit své blízké z očí, nepociťovat strach a věřit, že se o sebe postarají. Přichází optimismus.

26

Devaterník penízkovitý

Rock Rose

velký strach, panika, bezmocnost, noční můry, oddanost jiným, sebeobětování se, nadlidská odvážnost

Přivádí pocit skoro až nadlidské odvahy a vnitřní síly. Posiluje vnitřní přesvědčení.

Nejistota

5

Rožec

Cerato

nejistota, nerozhodnost, vlastní nedůvěra, nesamostatnost, nesoustředěnost, čekání na rady a povzbuzení druhých

Obnovuje důvěru ve vnitřní hlas a vlastní úsudek. Přichází schopnost jednat moudřeji a s jistotou. Obnovuje nadšení do života a chtivost se učit něčemu novému.

12

Hořec nahořklý

Gentian

ztráta odvahy a víry, pesimismus, negace, deprese, skepse, sklíčenost, smířenost s vlastní negativitou

Vyvolává pozitivní, optimištější přístup k životu. Podněcuje pocit, že to nejlepší, čeho dosáhnete, je skutečně dost dobré.

13

Hlodaš evropský

Gorse

beznaděj, chronické subjektivní potíže, zklamání, rezignace, ztráta naděje, zoufalství, utrpení, nedostatek energie

Přináší pozitivní vyrovnanost a s obnovenou nadějí naučí pohlížet na život z té lepší stránky.

17

Habr obecný

Hornbeam

psychická únava, otupělost, nechuť probouzení se do dalšího dne, chybějící potěšení, kolísavé nálady, váhání, tíha, nezájem

Přináší pocit chladné a jasné hlavy. Oživuje mysl a dodává nadšení k vyrovnání se s nároky, které jsou na člověka kladeny.

28

Chmerek roční

Scleranthus

nerozhodnost, zmatenost, neustálé změny názorů, vrtkavost, nejistota, vnitřní nevyrovnanost, střídání nálad

Přináší vyrovnanost, soustředěnost a schopnost přijímat správná rozhodnutí. Je vhodná i pro osoby trpící nevolností na cestách (kinetózou).

36

Sveřep větevnatý

Wild Oat

nespokojenost se svým životem, nezájem,roztěkanost, znechucenost, nejistota, bezcílnost, unuděnost, deprese

Díky ní můžete pochopit to, co je pravá životní cesta a co nám brání v tom, abychom se na ní znovu napojili a drželi se jí.

Nedostatečný zájem o přítomnost a okolí

7

Poupě jírovce (kaštanu)

Chestnut Bud

potíže s učením, nevytrvalost, nesoustředěnost, nepoučitelnost ze stejných chyb, lhostejnost, zapomnětlivost

Dodává myšlenkovou pružnost, bystřejší reakce. Zlepšuje učení a pomáha snadněji soustředit pozornost na přítomný okamžik a na dění kolem sebe.

9

Bílá lesní réva

Clematis

útěk před realitou, snění za bílého dne, nepřítomnost duchem, nepozornost, únava a ospalost, nezájem, nestálost, znuděnost

Navozuje obnovený zájem o život a pomáhá k soustředěnému a realističtějšímu uvažování. Umělecky založeným lidem pomáhá nalézt větší produktivitu. U žen prospěšná před začátkem menstruace.

16

Zimolez kozí list

Honeysuckle

stesk po domově a blízkých, neustálé zabředávání do minulosti, melancholie, nostalgie, marná touha, lítostivost

Podporuje schopnost vzít si ponaučení z minulých zkušeností a oprostit se od nich. Pomáhá žít s zájmem, nadšením a optimismem.

21

Hořčice polní

Mustard

temná deprese, sklíčenost, bezmocnost, nedostatek psychické síly, pasivita, melancholie, kolísání nálad

Přináší vnitřní klid, radost a stálou jasnější náladu. Dobrá pro dospívající, kteří se cítí nešťastí a bezpříčinně střídájí nálady. Vhodná i pro lidi, kteří jsou sklíčení ze špatného počasí.

23

Oliva

Olive

tělesná i duševní únava a vyčerpanost, nedostatek sil, přepracovanost, slabost po nemoci, utrápenost

Obnovuje energii a vitalitu. Dodáva potřebnou sílu. Ideální při akutních stavech. Doporučuje se matkám během porodu, při kojení nebo za bezesných nocí.

35

Kaštan bílý

White Chestnut

neustálé tíživé a neovladatelné myšlenky, vnitřní samomluva, ustaranost, vyčerpanost, nespavost, nesoustředěnost

Přináší vyrovnanou mysl, jasnou a chladnou hlavu se schopností lépe se soustředit a uvažovat metodicky a konstruktivně.

37

Planá šípková růže

Wild Rose

nedostatek vitality, vnitřní rezignace, apatie, smutek, unuděnost, lhostejnost, pocit stereotypu, zasmušilost, černé myšlenky

Vyvolává nový zájem a chuť do života. Dny se stávájí zajímavějšími.

Osamělost

14

Vřes obecný

Heather

egocentrismus, sebestřednost, posedlost svými problémy a jejich zveličování, pocit osamělosti, neschopnost naslouchání

Přináší pohodu, vnitřní jistotu a schopnost naslouchat ostatním lidem. Objevuje se vcítění, soucit a objektivita.

18

Netýkavka žlázonosná

Impatiens

frustrace, podrážděnost, netrpělivost, prudké reakce, neposednost, prchlivost, vnitřní napětí, trávicí potíže z "nervů"

Přináší trpělivost, porozumění pro ostatní a více klidu a diplomatického chování. Vhodné pro neposedné a hašteřivé děti a taky lidi, kteří nedokončují to, co začali.

34

Žebratka bahenní

Water Violet

izolovanost a uzavřenost, nepřístupnost, nadřazenost nad ostatními, namyšlenost, pýcha, malá aktivita

Přináší nový vztah k životu a umožňuje potěšení z jejích uzdravujících účinků. Rozbourává váš nedobytný hrad.

Podléhání cizím vlivům a myšlenkám

1

Řepík lekařský

Agrimony

maskování svých pocitů a trápení, zarmoucenost, osamělost, neklid, závislost, útěk k práci, alkoholu či drogám

Přináší klid a mír. Usnadňuje lidem vyjádřit to, co cítí. Vhodné pro osoby, které se v noci budí a pociťují nepokoj. Taky pro ty, kteří se zlehčujíc smějí, když se jim chce ve skutečnosti plakat.

4

Zeměžluč lékařská

Centaury

ostýchavost, slabost, neschopnost požádat o pomoc a říct "ne", poddajnost, podřizování se jiným, přeceňování sil, únava

Dodává sílu a lepší prosazení se. Pomáhá žít samostatným životem a dokázat se starat sám o sebe a nejen o jiné. Vhodné pro oběti šikany.

15

Cesmína ostrolistá

Holly

žárlivost, nedůvěra a podezíravost, zatvrzelost, přecitlivělost, zlost, hněv, závist, nenávist, pocit neštěstí

Přívádí k projevům lásky, odpuštění a porozumění. Je pro ty, kteří závidí jiným a taky pro děti a zvířata, které žárlí na nový přírůstek do rodiny.

33

Vlašský ořech

Walnut

strach z nejistoty, obavy ze záporných vlivů prostředí, trauma ze změny, útěk před minulostí, odpor, zranitelnost, odstrčenost

Vyvolává pocit ochrany a napomáhá jasnějším myšlenkám.

Zoufalství a skleslost

10

Plané jablko

Crab Apple

pocit mentální a fyzické nečistoty, neustálé hledání chyb na sobě, nepřijmutí svého vzhledu, stydlivost, posedlost, znechucenost

Pomáhá vidět život ze správné perspektivy. Naučí přijímat sami sebe takové, jací jsme. Pročišťuje a detoxikuje na psychické i fyzické úrovni.

11

Jilm

Elm

přílišná zodpovědnost, mnoho závazků a následná vyčerpanost, pocit zoufalství a nedostatečnosti, zchvácenost

Naplňuje sebedůvěrou, dostatkem sil, schopností vyrovnat se s problémy a silným pocitem, že se sami na sebe můžete spolehnout.

19

Modřín opadavý

Larch

nedostatek sebedůvěry, pocit méněcennosti a druhořadosti, falešná skromnost, strach ze selhání, nerozhodnost, pasivita

Podporuje aktivitu a vytrvalost. Sebedůvěra vzrůstá s každým i sebemenším úspěchem.

22

Dub letní

Oak

nadměrná snaha a sebepozorování, přílišná zodpovědnost, přeceňování sil, celková vyčerpanost, ignorace odpočinku, zoufalství

Dodává pružnost a odolnost vůči stresu. Naučí přenášet zodpovědnost a využívat energii vyváženějším způsobem. Umožní vám odpočinout si.

24

Borovice lesní

Pine

výčitky svědomí, pocit viny i za chyby jiných, perfekcionismus, nízké sebehodnocení, sebetrestání, neustálé omlouvání se

Přináší smíření se sebou samým, uvědomění vlastní hodnoty a síly. Dokážete připustit své nedostatky s pocitem soucitu k sobě samým a s upřímnou lítostí, ne s pocitem viny.

29

Snědek okoličnatý

Star of Bethlehem

posttraumatické stavy, prožití fyzického či duševního šoku, zarmoucenost, vnitřní otupělost, zmatenost

Uvolňuje organismu hojivou energii a umožňuje jí působit ještě účinněji. Utěšuje - konější zármutek a žal. Usnadňuje zapomenout na straré bolístka a vyrovnává se ztrátou.

30

Kaštan jedlý

Sweet Chestnut

pocit "zahnání do kouta", zoufalství, naprostá skleslost, utrápenost a beznaděj, pocit "temnoty", ztráta blízkého

Navozuje pocity pohody a spokojenosti a navrací víru. Projevují se pocity znovozruzení a vnitřního přerodu. Vyrovnáváte se ztrátou blízkého.

38

Vrba žlutá

Willow

výčitky a obviňování ostatních, vzdor, pocit nespravedlnosti a "oběti osudu", zatrpklost, mrzutost, nenávist, negativita, náladovost

Přináší vědomí vlastní síly, zodpovědnosti a významu pozitivního přístupu k životu a smysl pro humor. Vyzařujete pozitivní energii a přitahujete do svého života dobro.

Přílišná starostlivost o druhé

3

Buk lesní

Beech

přílišná kritičnost, netolerance, odsuzování, arogance, izolace, úzkoprsost, vytváření negativních úsudků o druhých

Přináší laskavost, snášenlivost a větší porozumění, takže lépe dovedete vidět ostatní lidi z té lepší stránky. Vydržíte sami se sebou a zbytečně nerušíte ostatní. Ponecháváte svobodný prostor.

8

Čekanka obecná

Chicory

manipulace a ovládání lidí, sebelítost, citové vydírání vůči druhým, majetnické sklony, vyžadování pozornosti, sebechvála

Přináší pravý cit, lásku a oddanost spolu se schopností pečovat o jiné bez očekávání nějaké odměny. Doporučuje se pro děti a zvířatka vyžadující neustálou pozornost. Odbourává kritizování malých věcí.

27

Voda z léčivých pramenů

Rock water

puntikářství, přílišná sebekázeň, askeze - sebezapření a potlačování svých základních potřeb, sebemučednictví, odpor, posedlost

Propůjčuje vlídnost a laskavost, zejména pak ve vztahu k sobě. Necítíte potřebu být lepší, než jste - přijímáte sebe takové, jací jste. Odpočíváte a bavíte se.

31

Sporýš lékařský

Vervain

fanatismus, pocit neomylnosti, hyperaktivita, přílišná nadšenost a přeceňování svých možností, ignorace odpočinku, stres

Přináší schopnost uvolnit se a odpočívat. Ponecháváte věcem volný průběh a ostatním jejich vlastní názory a prostor. Vhodné pro hyperaktivní děti.

32

Vinná réva

Vine

dominance, ctižádost, touha po moci a ovládání druhých, nelítostnost, krutost, tyranie, agresivita, nepružnost

Povzbuzuje vnitřní sílu, přirozenou autoritu u vedoucích pracovníků a učitelů, také i respekt vůči ostatním. Vhodné pro šikanující děti a osoby s tendencí ovládat slabší.

 

REZERVACE

Bicomterapie - shop s.r.o. Antala Staška 25, 142 00 Praha 4

info@bicomterapie.cz